Thi công hàn cáp quang cảng Hiệp Phước – HCM

Giới thiệu về cảng Sài Gòn – Hiệp Phước Ngày 16-5-2009, cảng Sài Gòn –